Zamówienia publiczne

Udzielone zamówienia

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Remont kapitalny budynku - udzielono zamówienia 06-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 203
Dostawa materiałów elektrycznych - udzielono zamówienia 06-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 196
Dostawa i montaż sieci komputerowej - udzielono zamówienia 06-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 239