Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja toalet damskiej i męskiej w budynku „D” II piętro, toalety męskiej w budynku „A” II piętro i toalety dla osób niepełnosprawnych
w budynku „B” parter  w PZS nr 1
.

 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w książce przedmiaru robót budowlanych.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie osobiście  do 15.10.2021r.

 

Jednocześnie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

 

 

Załączniki:

 

  1. Przedmiar robót budowlanych.
  2. Wzór formularza cenowego.

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.