foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW


DO KLAS I i IV PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „PRYMUS”
W KOŚCIERZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W trakcie rekrutacji do klas I i IV na rok szkolny 2018/2019 brane będą pod uwagę:

•    wynik testu diagnostycznego,

•   wynik obserwacji zachowań społecznych,
•    termin złożenia podania do szkoły.

Ponadto dodatkowe punkty będą przyznane:
•    kandydatom posiadającym rodzeństwo w Prymusie.

  
Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podania należy składać w terminie do 16 marca 2018r.
Postępowanie kwalifikacyjne:


1. Test odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w PSP "Prymus".

2. Kandydat może otrzymać dodatkowe 5 punktów w przypadku posiadania rodzeństwa uczącego się w PSP Prymus.

3. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali wynik powyżej 70%.

4. Do dnia 27 kwietnia 2018 r. rodzice każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.

5. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest uiszczenie wpisowego
w wysokości 500,00zł w sekretariacie, bądź na konto szkoły w terminie do 18 maja br.

6. Podania złożone po terminie rekrutacyjnym zostaną rozpatrywane indywidualnie.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS II-VII PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „PRYMUS”                      
W KOŚCIERZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Klasy V i VII
 
O przyjęciu do szkoły decyduje w I etapie rekrutacji do 30.04.2018r.

- złożenie pisemnego podania,

- wykaz ocen za I półrocze ze średnią co najmniej 4,5 i zachowaniem co najmniej dobrym,

- rozmowa dyrektora szkoły z kandydatem i z rodzicami celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka.

W II etapie rekrutacyjnym do 30.06.2018r.

- świadectwo z zakończenia bieżącego roku szkolnego.

Do szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższy wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Głos dla ALANA

2988d78d-1434-4f6c-b5a3-83a949c5fe2a.jpg

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2018 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.