foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2019/2020 Nabór do klasy I,II,III,IV,V,VI,VII i VIII szkoły podstawowej

http://www.lo9gim17.pl/download/typowe/pedagog11.png

Pedagog szkolny w naszej szkole pracuje 

w środę godz. 13.30 – 15.00

 i w czwartki w godz. 13.30 – 15.00.

W ramach swojej pracy realizuje następujące zadania:

  1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  2)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  4)   podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

  5)   wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

  6)   planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

  7)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Drodzy Rodzice polecam Wam strony:

www.kochamniebije.pl

www.dziecinstwobezprzemocy.pl

www.biciejestglupie.pl

www.dobryrodzic.pl

Rodzicom oraz uczniom polecam także strony dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci:

www.helpline.org.pl

www.sieciaki.pl

www.dzieckowsieci.pl

20 -lecie "PRYMUS"

Wyniki egzamin gimnazjalny

Copyright © 2019 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.